Lấy Chồng Sớm Làm Gì - HTV7

Lấy Chồng Sớm Làm Gì

HTV7

(2016)
Thông tin phim Lấy Chồng Sớm Làm Gì
Nội dung phim Lấy Chồng Sớm Làm Gì:
Phim Lấy chồng sớm làm gì? chủ yếu khai thác về những đấu tranh tâm lý của nhân vật, những mâu thuẫn nội tại rất đời thường trong con người. Sau khi Hương vượt qua bao nhiêu vấn nạn cuộc đời

PMIM BỘ Cùng Thể Loại